3-811/4

3-811/4

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

15 JULI 2004


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN