3-72

3-72

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 JULI 2004 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mensenhandel en visafraude (Stuk 3-547)

Bespreking

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bijeenkomst van de 5 ministers van Binnenlandse zaken uit de EU (The Big Five) te Sheffield en de strategische opties in de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde criminaliteit» (nr. 3-360)

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de geldigheid van foto's op de identiteitskaart en het reispaspoort» (nr. 3-358)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de bereikbaarheid van de Dienst Vreemdelingenzaken» (nr. 3-353)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «het oprichten van gespecialiseerde politie-eenheden in de lokale zones» (nr. 3-354)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de naleving van de veiligheidsvoorwaarden tijdens een rockfestival van 4 dagen» (nr. 3-361)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het sluitend maken van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD)» (nr. 3-351)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de minister van Middenstand en Landbouw over «het statuut van de meewerkende echtgenoten» (nr. 3-352)

Berichten van verhindering