3-69

3-69

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 JULI 2004 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Samenstelling van commissies

Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiële organisaties (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 3-25)

Bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Landsverdediging over «de vrijwillige dienst van collectief nut» (nr. 3-348)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Landsverdediging over «het sturen van extra troepen naar Afghanistan en de rol van de internationale vredesmacht (ISAF) op de NAVO-top» (nr. 3-346)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «anorexia, obesitas en boulimie bij jongeren» (nr. 3-334)

Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiering van de palliatieve zorg in ziekenhuizen» (nr. 3-335)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de negatieve gevolgen van milieuvervuiling voor de gezondheid van kinderen» (nr. 3-344)

Berichten van verhindering