3-67

3-67

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JULI 2004 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-742) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-743)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van programmawet (Stuk 3-742) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 3-743)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte (van de heer Hugo Coveliers, Stuk 3-371)

Algemene bespreking

Berichten van verhindering

Bijlage

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-742) (Evocatieprocedure)
Amendementen