3-63

3-63

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 JUNI 2004 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 13 juli 2001 (Stuk 3-659)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Herziening van de Grondwet

Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet (Stuk 3-671)

Bespreking
Bespreking van het enig artikel

Berichten van verhindering