Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-15

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-706 van de heer Ceder d.d. 13 februari 2004 (N.) :
Regie der Gebouwen. ≠ Verkoop van vastgoed.

Sinds het aantreden van de huidige regering werden door de Regie der Gebouwen diverse kantoorgebouwen en talloze andere panden verkocht aan privť-investeerders op de vastgoedmarkt.

Volgens welke procedure verlopen deze verkopen en hoe worden deze verkopen publiek aangekondigd opdat kan worden aangenomen dat een zo ruim mogelijk publiek van geÔnteresseerden een bod kan doen ?

Welke bedragen heeft deze uitverkoop in 2003 opgeleverd en waartoe werden deze bedragen aangewend ?

Antwoord : Naar aanleiding van zijn vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken.

De voor de verkopen gevolgde procedure gebeurde in twee fasen : eerst indiening van een schriftelijk bindend bod, gevolgd door een openbare verkoopdag waarop de bieders werden uitgenodigd die een financieel aanvaardbaar bod hadden gedaan dat niet afweek van de verkoopvoorwaarden en die geen bijkomende voorwaarden stelden.

De verkopen werden in de Belgische dagbladen bekendgemaakt evenals op de website van de Regie der Gebouwen en de federale overheidsdienst FinanciŽn. De verkopen werden ook aangekondigd in web-magazines toegespitst op de vastgoedmarkt.

De door de Regie der Gebouwen in 2003 gerealiseerde verkopen brachten 78,425 miljoen euro op.

Dit bedrag, vermeerderd met het saldo van vorige verkopen zal gebruikt worden voor investeringen in 2004 (geplafonneerd tot 45,973 miljoen euro) en voor inhuringen (41,912 miljoen euro).

Het saldo zal gebruikt worden voor de betaling van huurgelden in 2005.