Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-15

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-869 van de heer Caluwé d.d. 24 maart 2004 (N.) :
Brusselse kabelmaatschappijen. ­ Zenders die worden aangeboden. ­ Andere activiteiten.

1. De monopoliepositie van de vier Brusselse kabelmaatschappijen (Coditel, Brutélé, UPC Belgium en Wolu TV) is opgeheven.

Betekent de opheffing van de monopoliepositie dat andere maatschappijen hun activiteiten kunnen uitbreiden naar het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ? Zo ja, heeft de geachte minister weet van enige kandidaten ?

2. Enkele zenders hebben een « must carry »-statuut, hetgeen inhoudt dat de Brusselse maatschappijen ze moeten doorzenden naar hun abonnees. Toch worden bepaalde zenders zonder « must carry »-statuut (Canvas, VT4, TV1, ...) wel doorgezonden terwijl andere met « must carry »-statuut niet worden verdeeld (JimTv, Vitaya, ...).

Waarom worden niet alle bij wet verplichte zenders aangeboden ? Genieten zenders als TV1, Canvas, VT4, ... die geen « must carry »-statuut hebben, van een andere regeling waardoor ze wettelijk verplicht moeten aangeboden worden door de maatschappijen ?

3. Graag ontving ik een overzicht van alle zenders die verplicht van overheidswege moeten uitgezonden worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4. De maatschappijen ontwikkelen verschillende professionele activiteiten. Naast teledistributie bieden ze ook internet, digitale televisie, ... aan.

Graag kreeg ik een overzicht, per (Brusselse) kabelmaatschappij, van de technologische producten die ze aanbieden.