3-746/1

3-746/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

10 JUNI 2004


Voorstel van resolutie betreffende de vrije toegang tot musea

(Ingediend door de heer François Roelants du Vivier en mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton)


TOELICHTING


Iedereen heeft nood aan en baat bij toegang tot cultuur.

Musea zijn een belangrijke bron van multinationale cultuur. Ze huisvesten immers collecties en voorwerpen uit de vier windstreken.

Belangstelling voor cultuur is meestal gebonden aan het milieu waarin iemand leeft. Ouders met veel belangstelling voor cultuur zullen hun passie meestal met hun kinderen delen en hen meenemen naar musea of historische plaatsen.

Opdat geschiedenis en cultuur voor iedereen toegankelijk kan zijn, en liefst vanaf een zo jong mogelijke leeftijd, moet de Belgische Staat ons inziens de musea gratis toegankelijk maken voor jongeren onder de 18.

Nu de politici debatteren over het kosteloos gebruik van openbare consumptiegoederen, lijkt het moment gekomen om ook musea gratis toegankelijk te maken.

In Frankrijk hoeft het publiek voortaan niet meer te betalen om nationale musea en monumenten te bezoeken. Dat past in een beleid om de toegang tot de cultuur te democratiseren.

Op die manier zullen alle jongeren de mogelijkheid hebben om de rijkdommen van de federale musea te ontdekken, wat hun zakgeld hen nu niet altijd toestaat.

Natuurlijk organiseren de scholen wel museabezoeken, maar die zijn vaak te weinig talrijk.

De vrije toegang tot musea kan bovendien helpen om jongeren meer burgerzin bij te brengen : zo leren ze immers de wortels, de geschiedenis en de cultuur van hun land beter kennen.

Het is financieel uiteraard niet haalbaar voor de Belgische Staat om musea gratis toegankelijk te maken voor iedereen. De entreegelden vormen immers een belangrijke bron van inkomsten voor de verschillende musea. Daarom maken we de musea alleen gratis toegankelijk voor minderjarigen.

Vele landen maken hun musea gratis toegankelijk, bijvoorbeeld Frankrijk (Louvre, Orsay, Picasso, ...) en het Verenigd Koninkrijk (British Museum, National Gallery, Tate Gallery,...). Uit hun ervaring blijkt dat het aantal bezoekers zo toeneemt.

De Franse musea zijn de eerste zondag van elke maand gratis toegankelijk. Een studie met betrekking tot het Louvre toont aan dat het aantal bezoekers met ongeveer 60 % is gestegen en dat hun sociaal-professionele achtergrond lichtjes is gewijzigd (1).

Sedert 1 januari 2000 geldt die maatregel voor alle nationale musea met uitgesproken positieve gevolgen.

Daarnaast is er een nieuw initiatief, de zgn. « Printemps des musées », waarbij de musea één dag gratis toegankelijk zijn en dat elk jaar meer succes kent. Er zouden nog eens drie- à tienmaal meer bezoekers opdagen dan op de gratis zondagen in Frankrijk (2). Ook de vaste collecties van de musea van de stad Parijs zijn gratis toegankelijk voor iedereen en hebben nu een enorm succes.

In België zijn de federale musea gratis toegankelijk op de eerste woensdag van elke maand. Uit een studie blijkt dat het museum voor natuurwetenschappen op die woensdagen 84 % meer bezoekers over de vloer krijgt.

François ROELANTS du VIVIER.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Overwegende dat het van primordiaal belang is dat cultuur voor iedereen toegankelijk wordt;

B. Overwegende dat ook bij heel jonge kinderen al belangstelling voor cultuur kan worden gewekt;

C. Overwegende dat jongeren de culturele rijkdommen moeten kunnen ontdekken vooraleer ze helemaal worden opgeslorpt door andere belangstellingssferen;

D. Overwegende dat de vrije toegang tot musea kan bijdragen tot het ontwikkelen van de burgerzin;

E. Overwegende dat de vrije toegang tot musea alle lagen van de maatschappij toegang biedt tot cultuur;

F. Overwegende dat de initiatieven die in heel Europa worden genomen met betrekking tot de vrije toegang tot musea zorgen voor een hoger bezoekersaantal en de cultuur dus meer toegankelijk maken,

Vraagt de regering :

de federale musea gratis toegankelijk te maken voor jongeren onder de 18 jaar.

27 april 2004.

François ROELANTS du VIVIER.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

(1) Rapport d'information d'Alfred Recours sur les musées, in http;//www.assemblee-nat.fr/rap-info/i2418.asp

(2) Communiqué van Catherine Tasca 2002 : bilan du Printemps des Musées in http ://www.culture.gouv.fr/culture/actualités :communiq/tasca2002/bilanmusées.htm