3-59

3-59

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 MEI 2004 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen (van de heer Luc Willems c.s., Stuk 3-435)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse meisjes en vrouwen in België te verbeteren (van mevrouw Jacinta De Roeck c.s., Stuk 3-316)

Bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «het gezin op de agenda van het EU-voorzitterschap» (nr. 3-237)

Vraag om uitleg van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het proces tegen Marwan Barghouti» (nr. 3-276)

Vraag om uitleg van de heer Pierre Galand aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toegenomen Belgisch-Israëlische betrekkingen» (nr. 3-277)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de onmenselijke behandeling en de foltering van gevangenen door de Amerikaanse en Britse troepen» (nr. 3-260)

Verwelkoming van een buitenlandse delegatie

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de onmenselijke behandeling en de foltering van gevangenen door de Amerikaanse en Britse troepen» (nr. 3-260)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het geweld tegen de Koerdische bevolking in Syrië» (nr. 3-268)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de openbaarheid van de processen in Kabylië (Algerije)» (nr. 3-247)

Berichten van verhindering