Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-14

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-823 van de heer Caluwť d.d. 11 maart 2004 (N.) :
Belgen in het buitenland. ≠ Schrapping uit het bevolkingsregister. ≠ Procedure.

Het gebeurt dat Belgen die een tijd lang in het buitenland verblijven ongevraagd, zelfs zonder verwittiging, uit de bevolkingsregisters geschrapt worden, met als gevolg dat zij zonder adres vallen, waardoor het voor hen zelfs moeilijk wordt om reisdocumenten te verkrijgen.

Op grond van welke bepalingen kan een Belg uit de bevolkingsregisters geschrapt worden ? Welke procedure moet daarbij gevolgd worden ? Moet men al het mogelijke doen om de betrokkenen hiervan in kennis te stellen, bijvoorbeeld door hun familieleden die eveneens op dit adres wonen, op de hoogte te stellen ? Waarom wordt een Belg die buiten zijn medeweten en a fortiori buiten zijn wil, geschrapt is uit de bevolkingsregisters, niet onmiddellijk heringeschreven op het ogenblik dat hij na een verblijf in het buitenland terugkeert en opnieuw ingeschreven wil worden ?