3-609/6

3-609/6

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

3 JUNI 2004


Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles


Evocatieprocedure


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie geamendeerde tekst (zie stuk Senaat, nr. 3-609/5).

Brussel, 3 juni 2004.

De ondervoorzitter van de Senaat,

Staf NIMMEGEERS.

De griffier van de Senaat,

Luc BLONDEEL.