Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-11

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Mobiliteit en Sociale Economie (Mobiliteit)

Vraag nr. 3-588 van mevrouw Vienne d.d. 12 januari 2004 (Fr.) :
Autoweg A 17. Rijksweg 511. Afritten nr. 2. Zichtbaarheid.

Er dreigt gevaar op de afritten nr. 2 van de autoweg A 17 ter hoogte van Rijksweg 511 omdat daar regelmatig zware voertuigen (aanhangwagens, vrachtwagens, trekkers, ...) op de brug parkeren.

Kan de geachte minister me zeggen welk initiatief of welke initiatieven hij genomen heeft om de automobilisten die uit de richting van Doornik of Moeskroen komen optimale zichtbaarheid te bieden wanneer ze Rijksweg 511 oprijden ?

Antwoord : De gegevens die door het geachte lid worden opgevraagd, behoren te worden aangevraagd aan de minister van de Waalse regering belast met Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken.

Ik heb de vraag rechtstreeks aan hem overgezonden.