3-54

3-54

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 APRIL 2004 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (Stuk 3-585) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (van de heer Ludwig Caluwé c.s., Stuk 3-270)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (Stuk 3-585) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Stuk 3-611)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (van mevrouw Anne-Marie Lizin c.s., Stuk 3-579)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het Fonds voor geneesmiddelen» (nr. 3-226)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over «de Ethische Commissie voor telecommunicatie» (nr. 3-230)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de brandweerdiensten» (nr. 3-234)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het dreigend tekort aan kinderartsen» (nr. 3-232)

Berichten van verhindering