Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-12

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-696 van mevrouw Vienne d.d. 10 februari 2004 (Fr.) :
Politie. ­ Aanwerving. ­ Mededelingen.

Deze vraag betreft het gebrek aan informatie in verband met de stappen die ondernomen dienen te worden door wie kandidaat wil zijn om bij de politie in dienst te treden.

Immers, de informatie in verband met de voorwaarden tot aanwerving bij de politie is, net als de nodige documenten, vrijwel alleen beschikbaar via internet.

Sommigen die interesse hebben voor een carrière als politieambtenaar, hebben echter geen toegang tot dat medium.

Bovendien lijkt het alsof de overheidsdiensten zoals de gemeenten, afgezien van de politiebureaus zelf niet over die inlichtingen beschikken of niet in staat zijn de passende inlichtingen te verschaffen aan de personen die bij hen komen aankloppen.

Ik merk dat de audit die tijdens de vorige zittingsperiode is uitgevoerd, aanbeval om een gepast communicatiebeleid te voeren met als doel de informatie, de formulieren en de procedures toegankelijker en begrijpelijker te maken op een duidelijke en kandidaat-vriendelijke manier.

Zou de geachte minister, aangezien naar verluidt de lokale politie met een personeelstekort kampt, ons kunnen meedelen welke maatregelen er gepland zijn om de communicatie met betrekking tot de selectie en de aanwerving bij de politie te verbeteren ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hieronder de antwoorden op haar vraag.

Inlichtingen bekomen over een loopbaan bij de politie kan op verschillende manieren.

Het consulteren van de website www.jobpol.be is daar slechts één van.

Een andere mogelijkheid is telefonisch contact opnemen met het call center van de directie van de rekrutering en de selectie van de federale politie waar alle vragen beantwoord worden door een medewerker en waar tevens een brochure met bijhorend inschrijvingsformulier aangevraagd kan worden.

Sedert een tweetal jaren is de directie van de rekrutering en de selectie van de federale politie van start gegaan met het uitbouwen van een netwerk verspreid over de 196 politiezones in België, dat bestaat uit 950 « lokale contactpunten rekrutering ». Dit zijn politieambtenaren die door het personeel van voormelde directie worden opgeleid tot « professionele aanwervers ». Op die manier kunnen zij potentiële kandidaten die zich onder andere spontaan in de commissariaten aanmelden te woord staan met correcte informatie. Deze contactpunten worden door de directie van de rekrutering en de selectie steeds op de hoogte gehouden van alle wijzigingen en laatste nieuwtjes in verband met rekrutering.

Verder worden de affiches en brochures eveneens verspreid over verschillende plaatsen in België (kantoren van de RVA, gemeentehuizen, bibliotheken, scholen, CLB-centra, enz.) om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Op elke affiche en brochure staan het voormelde gratis telefoonnummer en de website vermeld.

Momenteel zijn er besprekingen aan de gang om in samenspraak met De Post de inschrijvingsformulieren in elk postkantoor van België ter beschikking van de bevolking te leggen.

Er is momenteel geen tekort aan inschrijvingen van kandidaten voor de politie, wel integendeel. In tegenstelling tot wat de vraagstelling doet vermoeden, is er wel degelijk een gedegen informatie die, samen met andere factoren weliswaar, bijdraagt tot die massale interesse.