3-604/1

3-604/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

21 APRIL 2004


Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen