3-126/3

3-126/3

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

18 FEBRUARI 2004


Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN DE HEER POTY

Art. 6 (nieuw)

Een artikel 6 (nieuw) invoegen, luidend :

Art. 6. De burgemeester van de gemeente van de eigenaar van het dier dat het lichamelijk letsel heeft toegebracht, kan het dier door een dierenarts laten doden.

Verantwoording

Het lijkt ons aangewezen dat het dier dat bewezen heeft gevaarlijk te zijn, wordt gedood in het belang van al onze medeburgers.

Francis POTY.