Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-10

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Mobiliteit en Sociale Economie (Mobiliteit)

Vraag nr. 3-588 van mevrouw Vienne d.d. 12 januari 2004 (Fr.) :
Autoweg A 17. Rijksweg 511. Afritten nr. 2. Zichtbaarheid.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-587 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 621).