Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-9

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-563 van de heer Caluwť d.d. 16 december 2003 (N.) :
Hof van beroep te Brussel. ≠ Toegevoegde rechters. ≠ Benoeming.

Om inzicht te krijgen in de uitvoering van de wet van 16 juli 2002 (verhoging van het aantal toegevoegde rechters in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel), vraag ik aan de geachte minister volgende gegevens (toestand op 1 december 2003) :

1. Het totaal aantal toegevoegde rechters in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel :

≠ dat volgens de wet maximaal voor dit rechtsgebied kan benoemd worden en

≠ dat in feite voor het leven benoemd werd voor dit rechtsgebied, met aanduiding van het aantal houders van een Nederlands diploma en het aantal houders van een Frans diploma.

2. Het kader (plus bezettingsgraad) van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel en het aantal toegevoegde rechters die er een tijdelijke opdracht uitoefenen, met aanduiding van de taal van hun diploma.

3. Het kader (plus bezettingsgraad) van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven en het aantal toegevoegde rechters die er een tijdelijke opdracht uitoefenen, met aanduiding van de taal van hun diploma.

4. Het kader van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (met bezettingsgraad) en het aantal toegevoegde rechters die er een tijdelijke opdracht uitoefenen, met aanduiding van :

≠ het maximum aantal toegevoegde rechters dat er een opdracht kan krijgen;

≠ het aantal aangewezen toegevoegde rechters met een Frans diploma;

≠ het aantal aangewezen toegevoegde rechters met een Nederlands diploma.

5. Het aantal toegevoegde substituten dat bij de wet bepaald is voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel en het aantal dat in feite een opdracht uitoefent in de drie gerechtelijke arrondissementen, met aanduiding van het aantal houders van een Frans diploma en het aantal houders van een Nederlands diploma.

Antwoord : 1. Maximum aantal toegevoegde rechters voor het rechtsgebied van het hof van beroep en arbeidshof te Brussel : 51.

Aantal benoemd : 40, waarvan 31 magistraten die houder zijn van een Franstalig diploma en 9 die houder zijn van een Nederlandstalig diploma.

Opmerking : een magistraat, die houder is van een Franstalig diploma, is aangewezen voor het rechtsgebied van het arbeidshof Brussel.

Er zijn op dit ogenblik nog 10 ambten vacant. Deze zullen worden toegewezen aan Franstalige kandidaten.

2. Kader van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel

Zetel : 18 - effectieven : 18.

Parket : 16 - effectieven : 16.

Toegevoegde rechters : 4 (Franstalig diploma).

3. Kader van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven

Zetel : 20 - effectieven : 19.

Parket : 18 - effectieven : 16.

Toegevoegde rechters : 4 (Nederlandstalig diploma).

4. Kader van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Zetel : 105 - effectieven : 81.

Parket : 92 - effectieven : 62.

Toegevoegde rechters : 31

≠ 51 (zie hoger).

≠ 26 Franstalig diploma.

≠ 5 Nederlandstalig diploma.

5. Kader toegevoegde substituten voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 34.

≠ Effectieven : 24.

≠ Vacatures : 9 (5 Nl. et 4 Fr.).

≠ Met opdracht : 1.

Affectatie effectieven :

≠ 18 Franstaligen eerste aanleg Brussel.

≠ 5 Nederlandstaligen eerste aanleg Brussel.

≠ 1 Nederlandstalige eerste aanleg Leuven.