Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-9

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-582 van de heer Caluwť d.d. 19 december 2003 (N.) :
Palliatief zorgforfait. ≠ Mentaal gehandicapten. ≠ Personen die verblijven in een Vlaams Fonds-voorziening.

Voor vele mensen is thuis mogen sterven, tussen gezins- en familieleden, nog steeds de diepste wens. Om dit gebeuren draaglijker te maken werden de laatste jaren een aantal maatregelen getroffen die een ondersteuning kunnen betekenen voor de patiŽnt en de mantelzorger.

Zo bestaat er sinds 1 januari 2000 een premie voor palliatieve thuiszorg van 483,39 euro per maand. Dit forfait kan maximum twee keer worden uitbetaald en is bedoeld als extra tegemoetkoming voor specifieke kosten zoals geneesmiddelen, verzorgingskosten, hulpmiddelen die door de ziekteverzekering niet of slechts gedeeltelijk worden terugbetaald. De forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuispatiŽnten kan niet betaald worden wanneer de aanvraag gebeurt tijdens hospitalisaties van de patiŽnt of verblijf in een ROB of RVT.

In de praktijk blijkt nu dat volwassen mentaal gehandicapten die verblijven in een residentiŽle voorziening van het Vlaams Fonds, en er dus ook wonen, niet in aanmerking komen voor dit zorgforfait.

Bent u hiervan op de hoogte ?

Bent u bereid deze reglementering uit te breiden ten gunste van mensen die verblijven in een Vlaams Fonds-voorziening ?