Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-7

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-436 van de heer Caluwť d.d. 21 november 2003 (N.) :
Brussel-Hoofdstad. ≠ OCMW. ≠ Schorsingen door de vice-gouverneur. ≠ Vernietigingen.

Hoeveel schorsingen werden er in 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 en 2003, uitgesproken door de vice-gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad ?

Kan de geachte minister de opdeling maken per OCMW en per gemeente, alsook de indeling van de gegevens per personeelscategorie (vast, gesco, stage, contractuelen, enz.) en per taalgroep ?

Kan hij tevens ook het procentueel aandeel van de schorsingen op de per gemeente en OCMW binnengekomen beslissingen aangeven ?

Hoeveel vernietigingen zijn er gevolgd op de schorsingen ?