3-40

3-40

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 FEBRUARI 2004 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Stuk 3-473)

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten (Stuk 3-475)

Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving (Stuk 3-474)

Wetsontwerp tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden (Stuk 3-476) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking