3-37

3-37

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JANUARI 2004 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comités tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones (van de heer Ludwig Vandenhove, Stuk 3-131)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-298)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 3-300)

Voorstel tot terugzending

Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (van de heer René Thissen c.s., Stuk 3-100)

Algemene bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (van de heer René Thissen c.s., Stuk 3-115)

Algemene bespreking

Samenstelling van commissies

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering