3-126/2

3-126/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

9 DECEMBER 2003


Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER WILMOTS

Art. 4

Het tweede lid van het voorgestelde artikel 442quinquies doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 2.

Nr. 2 VAN MEVROUW DEFRAIGNE EN DE HEER WILMOTS

Art. 5

Het tweede lid van het voorgestelde artikel 442sexies doen vervallen.

Verantwoording

De voorgestelde artikelen 442quinquies en 442sexies hebben een te ruime toepassingssfeer.

Die artikelen, die betrekking hebben op verwondingen of de dood die onopzettelijk worden veroorzaakt door toedoen van een gezelschapsdier, omvatten immers ook de volgende gevallen :

1. Een kind aait een kat en wordt door het dier venijnig in het gezicht gekrabd.

2. Een inbreker wordt gebeten door de hond van het slachtoffer van de inbraak. Het gaat dan om onopzettelijk lichamelijk letsel, waarvoor het slachtoffer van de inbraak volgens het wetsvoorstel een gevangenisstraf kan krijgen. Als de inbreker overlijdt aan zijn verwondingen, valt dat onder het onopzettelijk veroorzaken van iemands dood zoals het wetsvoorstel bedoelt.

3. Ook ons aller postbode kan wel eens het slachtoffer worden ...

4. Een gevaarlijke hond ontsnapt en bijt een voorbijganger.

Amendementen nrs. 1 en 2 strekken ertoe de strafbaarstelling te schrappen voor onopzettelijk veroorzaakte dood of verwondingen.

Christine DEFRAIGNE.
Marc WILMOTS.