3-34

3-34

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 19 DECEMBER 2003 - AVONDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (Stuk 3-427) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Stemmingen

Samenstelling van commissies

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŰle stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Stuk 3-426) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Stemmingen

Oppensioenstelling van de griffier van de Senaat - Benoeming van de nieuwe griffier

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4║, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Stuk 3-428) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wensen

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4║, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Stuk 3-428) (Evocatieprocedure)

Stemmingen

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen