3-30

3-30

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 DECEMBER 2003 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontwerp van programmawet (Stuk 3-424) (Evocatieprocedure)

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (Stuk 3-425)

Algemene bespreking

Berichten van verhindering