3-395/6

3-395/6

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

18 DECEMBER 2003


Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie verbeterde tekst (zie stuk Senaat, nr. 3-395/4).

Brussel, 18 december 2003.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.