3-245/2

3-245/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

25 NOVEMBER 2003


Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEREN MOUREAUX EN WILLE


(Zie stuk Senaat, nr. 3-13/4)