Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-2

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-249 van de heer Dedecker d.d. 5 september 2003 (N.) :
KMO's. ≠ Verhoogde investeringsaftrek voor beveiliging.

Vanaf aanslagjaar 2004 geldt er een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging. De maatregel slaat concreet op de materiŽle vaste activa die dienen voor een betere beveiliging van de beroepslokalen. Dit is zeker een positieve maatregel. Gezien de talrijke overvallen en ramkraken op handelaars is het noodzakelijk de kosten voor beveiliging naar beneden te halen. Voor meer dan 30 % van de juweliers blijken de kosten van een diefstalverzekering te hoog. Dit draagt er mee toe bij dat handelaars zich met geweld verdedigen tegen inbrekers met alle maatschappelijke commotie van dien. Een goede beveiliging en betaalbare verzekering zal er toe leiden dat handelaars minder verplicht zullen worden hun eigendom te verdedigen. De verhoogde investeringsaftrek is ťťn van de vele maatregelen die in het kader van deze problematiek moeten worden getroffen.

Er geldt echter als voorwaarde dat de beveiligingsinstallatie aanbevolen en goedgekeurd is door de ambtenaar belast met de adviezen inzake techno-preventie in de politiezone waar die activa worden gebruikt. Daarnaast dienen de stukken die de belastingplichtige bij de aangifte dient te voegen gestaafd te worden door een attest dat moet opgemaakt worden door de ambtenaar belast met de adviezen inzake techno-preventie in de politiezone waar die activa worden gebruikt.

Tenslotte komen alleen investeringen in aanmerking die uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Probleem is dat in de meeste politiezones er nog geen techno-preventie-adviseur of is dat die niet vertrouwd is met passende beveiligingsinvesteringen voor ondernemingen.

Ik had van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Komen handelaars die boven hun winkelruimte wonen en dus onrechtstreeks ook privť beveiligd zijn door de installatie in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek ?

2. Welke maatregelen worden er genomen om de handelaars in staat te stellen om zich te verzekeren tegen inbraken en diefstal aan aanvaardbare premies ? Zijn er in dit kader gesprekken aan de gang met de verzekeringssector ?