Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-2

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-239 van de heer Caluwť d.d. 5 september 2003 (N.) :
BTW. ≠ Feesten en recepties. ≠ Aftrekbaarheid.

De BTW-handleiding nr. 351, 4ļ, stelt dat de belasting die geheven werd van de goederen en diensten die bestemd zijn voor collectieve doeleinden, voor een receptie of een feest ter gelegenheid van een benoeming, een Sinterklaasfeest en dergelijke aftrekbaar is.

Is de BTW geheven op een ter gelegenheid van een door een onderneming georganiseerd personeelsfeest gevraagde animatie bijvoorbeeld orkest, goochelnummer en dergelijke aftrekbaar ?

Is de aftrekbaarheid al dan niet afhankelijk van het feit dat het feest plaatsheeft buiten de lokalen van de onderneming ?