3-18

3-18

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 OKTOBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Landsverdediging over «de droogloods voor tenten in kwartier Beervelde in Destelbergen» (nr. 3-36)

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De Algemene dienst voor jeugdtoerisme (ADJ) had in het verleden een probleem met het drogen van tenten. Dat is intussen opgelost, maar ik blijf met een vraag zitten.

In kwartier Beervelde in Destelbergen staat een installatie, een enorme loods die gebruikt kan worden voor het drogen van tenten van de medische dienst van het leger. De loods is getest en werkt prima.

We vragen ons af of de medische dienst van het leger er al gebruik van heeft gemaakt. Zo niet, kan de loods dan niet worden gebruikt voor het drogen van de tenten van bijvoorbeeld het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen of jeugdbewegingen die hun tenten niet huren via ADJ en hun eigen materiaal heel moeilijk droog krijgen? Die organisaties willen daarvoor waarschijnlijk wel iets betalen. Het is toch al te gek dat zo'n dure installatie niet gebruikt zou worden en maar staat te verouderen. Als we het geld van de belastingbetaler ergens voor gebruiken, dan moet het ook renderen.

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Er zijn vier vragen.

Wordt de drooginstallatie al gebruikt? Ja, ze is in gebruik.

Hoe vaak wordt ze gebruikt? Minimum één keer per week.

Kan de drooginstallatie ook worden gebruikt door ADJ? Ze kan inderdaad ook worden gebruikt voor de tenten van ADJ of voor die van andere organisaties.

Wat is de kostprijs? De facturatie gebeurt op basis van de prijzen voor de hulp aan derden naargelang van de behoeften.

Dat is hulp aan de natie, een uiting van de band die er is tussen het leger en de natie!

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Waarvoor wordt die installatie dan precies gebruikt?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Voor het drogen van de tenten van de medische dienst en van andere diensten van het leger.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Kan het Rode Kruis eventueel ook gebruik maken van die droogloods?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Voor mij is dat geen probleem. Dat past in de samenwerking van het leger met het Rode Kruis.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Waar moet dat worden aangevraagd?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - Dat kan rechtstreeks bij de minister van Landsverdediging gebeuren.