Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2755 van de heer Vandenberghe d.d. 17 februari 2003 (N.) :
Lokale politie. Teambuilding.

De Antwerpse lokale politie zou in 2002 108 564 euro hebben uitgegeven voor teambuilding. Teambuilding wordt vaak aangewend om het groepsgevoel te versterken.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Welke politiezones organiseerden in 2001 en 2002 teambuildingsbijeenkomsten ?

2. Hoeveel euro werd per politiezone uitgegeven voor deze bijeenkomsten in 2001 en 2002 ?