Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 2687 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Strategische doelstellingen. Begroting 2003.

Op 16 en 17 oktober 2001 heeft in Brussel de internationale conferentie over gender responsive budgeting plaatsgevonden in het kader van het Belgische Europees Voorzitterschap. Vandaag ondersteunen verschillende lidstaten van de Europese Unie op een of andere manier gendergevoelig budgetteren in eigen land.

1. Wat zijn de strategische doestellingen inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen die u binnen uw bevoegdheidsdomein hebt bepaald voor het jaar 2003 ?

2. Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting van 2003, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen in uw beleid ?

3. Wie is binnen uw diensten/kabinet bevoegd voor de opvolging van deze doelstellingen (naam, functie) ?