Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-69

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2607 van de heer Buysse d.d. 16 januari 2003 (N.) :
Verkiezingen. ­ Belgen in het buitenland. ­ Stemrecht. ­ Ontbreken van informatie ter zake op de website van de overheid www.belgium.be.

Momenteel is in de pers nogal wat te doen rond de deelname aan de aanstaande verkiezingen voor Kamer en Senaat van Belgen met woonplaats in het buitenland.

Zo vraagt men zich af of de ambassades materieel in staat zullen zijn de wettelijk voorziene procedure tot een goed einde te brengen en vrezen nogal wat insiders dat de verwerking van de gegevens niet echt vlekkeloos zal verlopen.

Een goede communicatie en informatie is hier dus zeker op zijn plaats.

Ook de betrokken landgenoten stellen zich nogal wat vragen over de regeling en proberen zo vlug mogelijk maar vooral zo correct mogelijk hun rechten en plichten te kennen.

Veel belanghebbenden en geļnteresseerden hoopten een antwoord op hun vragen te vinden op www.belgium.be, de nieuwe site van de regering. Echter, wanneer men wil doorklikken in de rubriek « Verkiezingen » naar het onderdeel « Belgen in het buitenland » komt men op een lege bladzijde terecht.

Mijn concrete vragen :

­ Bent u zich ervan bewust dat er geen enkele informatie over het stemrecht van Belgen in het buitenland voorhanden is op www.belgium.be ?

­ Wat is hiervan de oorzaak ?

­ Wanneer denkt u dat de informatie op de site kan geconsulteerd worden ?