2-1587/4

2-1587/4

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

4 APRIL 2003


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN