2-1585/3

2-1585/3

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

4 APRIL 2003


Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN