2-942/3

2-942/3

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

4 APRIL 2003


Verslag van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij


MOTIE AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING


De Senaat,

Na kennisneming van het verslag van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij,

Na kennisneming van de vaststellingen en aanbevelingen, opgenomen in het verslag,

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is deze aanbevelingen op korte termijn uit te voeren, teneinde de vrede in het gebied der Grote Meren te bevorderen,

Verzoekt de regering binnen de kortst mogelijke termijn de besluiten te bestuderen en daaruit de nodige onder meer wetgevende initiatieven te nemen.