2-1533/1

2-1533/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

1 APRIL 2003


Wetsontwerp tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut


Evocatieprocedure


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT