2-1530/1

2-1530/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

1 APRIL 2003


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen


Evocatieprocedure


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT