2-1495/1

2-1495/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

18 MAART 2003


Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen


Evocatieprocedure


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT