Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-68

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2591 van de heer Ceder d.d. 20 december 2002 (N.) :
Politieonderzoek. Tussenkomst van een burgemeester.

Een tijd geleden kwam het in Leopoldsburg tot een incident tussen een patrouille van de federale politie en Vlaams parlementslid Chokri Mahassine en enkele leden van zijn familie. De politie wilde een verhoor afnemen van de broer van het parlementslid. Het parlementslid kon hier niet mee akkoord gaan en slaagde erin, na een handgemeen, zijn broer uit het politievoertuig te sleuren en te vertrekken.

De dag nadien contacteert Vlaams parlementslid Mahassine de burgemeester van Leopoldsburg. Volgens de politie verschafte deze laatste zich op arrogante en onbeleefde manier toegang tot de lokalen van de federale politie teneinde het dossier Mahassine op een hoger niveau te kunnen bespreken .

1. Is het toegelaten dat een burgemeester zich mengt in een politieonderzoek ?

2. Is hier sprake van een politieke tussenkomst teneinde een politieonderzoek te bemoeilijken of te dwarsbomen ?

3. Welk gevolg werd gegeven aan de interventie van de burgemeester van Leopoldsburg ?