2-1324/7

2-1324/7

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

14 MAART 2003


Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden


ONTWERP OPNIEUW GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS