Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-65

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2526 van de heer Vandenberghe d.d. 12 november 2002 (N.) :
Weerspannigheid en smaad aan de politie. ­ Gewonde agenten. ­ Vervolging. ­ Maatregelen.

Uit cijfers van de politie van Brussel-Elsene blijkt dat elke dag één Brusselse politieman gewond raakt bij één van de 500 tot 600 interventies. In 2001 werden 480 dossiers geopend wegens weerspannigheid en smaad; in 2002 is het aantal dossiers reeds opgelopen tot 387.

Volgens de woordvoerder van de Brusselse politie wordt in 70 % van de gevallen een agent verwond. Die verwondingen variëren van een schrammetje aan de vinger tot een kwetsuur waarmee de agent in het ziekenhuis belandt.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel dossiers wegens weerspannigheid en smaad werden de afgelopen tien jaar geopend ? Graag een opsplitsing per politiezone.

2. In hoeveel van deze dossiers werd de betrokken persoon gerechtelijk vervolgd ? Wat is de aard van deze vervolging ?

3. In hoeveel gevallen raakte de agent gewond ?

4. Wat is de ernst van deze verwondingen ?

5. Welke maatregelen zal de minister nemen om de politie beter te beschermen tijdens interventies ?