Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-66

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2460 van de heer Vandenberghe d.d. 22 oktober 2002 (N.) :
Scholen. ≠ Brandveiligheid.

Volgens de Limburgse brandweerkorpsen organiseren de helft van de Limburgse scholen geen ontruimingsoefeningen. Nochtans zijn deze bij wet verplicht.

De Hasseltse brandweercommandant beweert bovendien dat zeven scholen op tien niet in orde zijn met de brandveiligheid. Meestal zouden er te weinig vluchtwegen zijn of zijn er geen brandwerende deuren.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel ontruimingsoefeningen werden er de afgelopen vijf jaar georganiseerd in de Belgische scholen ?

2. Hoeveel brandweerlui waren bij deze acties betrokken ? Graag een percentage ten opzichte van het totale brandweerkorps.

3. Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om scholen ertoe aan te zetten deze noodzakelijke ontruimingsoefeningen te organiseren ?

4. Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om de brandveiligheid van de scholen te verbeteren ?

Antwoord : 1 en 2. Als antwoord op uw eerste twee vragen kan ik u meedelen dat de gegevens betreffende oefeningen van de brandweer (en dus ook ontruimingsoefeningen in scholen) in regel uitsluitend lokaal worden bijgehouden.

Bovendien is de participatie van de brandweer aan dergelijke ontruimingsoefeningen niet vereist, zodat verschillende scholen deze oefeningen zonder aanwezigheid van de brandweer organiseren.

Ik beschik dan ook niet over cijfers betreffende het aantal ontruimingsoefeningen die de afgelopen vijf jaar georganiseerd werden in de scholen, noch over het aantal brandweerlieden die bij deze acties betrokken waren.

3 en 4. Ik wens u te wijzen op het feit dat de brandvoorkoming een accessoire bevoegdheid is. Dit houdt in dat het geen afzonderlijke aangelegenheid is, maar een (belangrijk) onderdeel van andere bevoegdheden. Als dusdanig is het niveau dat bevoegd is voor een bepaald deelterrein zoals bijvoorbeeld onderwijs, ook bevoegd voor de (specifieke) brandvoorkoming terzake.

Overeenkomstig de wet van 30 juli 1979 is het ministerie van Binnenlandse Zaken bevoegd om basisnormen inzake brand en ontploffing uit te vaardigen die een of meer categorieŽn van constructies gemeen hebben ongeacht hun bestemming.

De bevoegdheid voor de specifieke brandvoorkoming eigen aan onderwijsinstellingen behoort toe aan de gemeenschappen.

Ik heb dan ook geen plannen om dienaangaande maatregelen te nemen.