Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-66

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2450 van mevrouw Van Riet d.d. 9 oktober 2002 (rappel van 4 december 2002) (N.) :
Brandveiligheidsbeleid. ≠ Ontbreken van cijfergegevens. ≠ Middelen.

U zal het ongetwijfeld met me eens zijn dat cijfermateriaal een onmisbare basis vormt om een goed beleid te kunnen voeren. Toch stelt er zich een groot probleem voor wat de beschikbaarheid van actuele cijfergegevens inzake het brandveiligheidsbeleid betreft, want hoewel naar verluidt een overgrote meerderheid van de brandweercommandanten maandelijks trouw hun cijfers bij het ministerie van Binnenlandse Zaken indienen, wordt door de bevoegde overheid al sinds 1994 geen statistieken meer opgemaakt.

Deze leemte blijft niet zonder gevolgen. Zo blijkt uit een internationaal rapport van The International Association for the Study of Insurance Economics (World Fire Statistics van oktober 2001) dat BelgiŽ het land is met de hoogste schade bij brand, afgewogen ten opzichte van het BNP. Er moet overigens opgemerkt worden dat BelgiŽ in dat rapport vermeld staat met gegevens van meer dan tien jaar geleden!

Kan de geachte minister mij antwoorden op de volgende vragen :

≠ Kan u mij, vanaf 1995 tot heden, een overzicht bezorgen van de aard en het aantal van de brandweerinterventies, het aantal ingezette personeelsleden, het aantal doden en gewonden bij brand, de geraamde schade en de oorzaken van branden ?

≠ Indien u dit overzicht niet meteen kan voorleggen, kan u mij dan wel een precieze datum geven waarop dit relevant beleidsmateriaal wel beschikbaar zal zijn ?

≠ Kan u mij een vergelijkende tabel bezorgen, ook met materiaal vanaf 1995, van de interventies van de brandweer en van de civiele bescherming evenals, ook vanaf 1995, de financiŽle middelen die respectievelijk voor de brandweer en de civiele bescherming zijn uitgetrokken ?