Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 2454 van de heer Destexhe d.d. 22 oktober 2002 (Fr.) :
Aandelenoptie. ≠ Belasting.

Een aandelenoptie is het recht om in de toekomst een aandeel tegen een bepaalde koers aan te kopen. Veel Belgische en buitenlandse bedrijven geven aandelenopties aan hun medewerkers om ze te motiveren en zich op lange termijn van hun trouw te kunnen verzekeren.

Sinds 1999 belast BelgiŽ die aandelenopties op het moment dat ze worden toegekend. De werknemer moet belasting betalen, ofschoon de optie nog niet werd uitgeoefend.

De meeste Europese landen belasten op het moment van de uitoefening van de optie en belasten de werkelijke opbrengst, hetzij aan het marginale tarief, hetzij aan een speciaal verminderd tarief.

Wat zijn de voor- en nadelen van ons systeem ?

Stel dat er zich een ineenstorting van de beurs voordoet, heeft men dan geen voordeel belast, dat er misschien nooit ťťn zal worden ?

Bent u van plan dat systeem te herzien ? Zo ja, wanneer dan ?