Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2501 van de heer Devolder d.d. 29 oktober 2002 (N.) :
Autodiefstallen. ­ Rendement van de verbaliserende overheid.

Vandaag blijkt uit de praktijk dat in sommige gevallen de verbaliserende politieagenten die de verkeersovertredingen uitschrijven niet steeds tijdig kunnen vaststellen dat een bepaald voertuig gestolen is. Om een voorbeeld te geven, in een grootstad wordt een voertuig gestolen en de eigenaar hoort niets meer gedurende maanden, tot op een dag blijkt dat voor één voertuig op éénzelfde locatie eerst zeven parkeerboetes werden uitgeschreven, vooraleer werd vastgesteld dat het om het bewuste gestolen voertuig ging. Het stond dus heel lang rustig aan de andere kant van de stad geparkeerd, terwijl de eigenaar geen genot had van zijn voertuig.

Om tot een optimale opsporing van onregelmatigheden te komen en overtredingen te kunnen vaststellen lijkt het toch logisch dat gestolen en geseinde voertuigen, evenals vervalste nummerplaten onmiddellijk en ter plekke door de verbaliserende overheid moeten kunnen worden vastgesteld. Daarnaast zouden het verifiëren van betaalde verkeersbelasting, verzekeringspremie, keuringsbewijs en uitstaande boetes als verruimde controle ter plekke dienen uitgevoerd door de verbaliserende politieagenten. Dit zou staan voor een optimaal rendement.

Daarom de vraag hoe het mogelijk is dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, want daarbij is geen enkele burger gebaat, en meer specifiek waarom er blijkbaar nog geen globale aanpak gehanteerd wordt.

Welke zijn hiervoor de redenen en welke is de optimale controle die vandaag de dag mogelijk is ? Zijn er al verbeteringen gepland om tot een globaal beter rendement te komen van de totale controle van voertuigen, en zo ja, binnen welke tijdspanne ?