Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2460 van de heer Vandenberghe d.d. 22 oktober 2002 (N.) :
Scholen. Brandveiligheid.

Volgens de Limburgse brandweerkorpsen organiseren de helft van de Limburgse scholen geen ontruimingsoefeningen. Nochtans zijn deze bij wet verplicht.

De Hasseltse brandweercommandant beweert bovendien dat zeven scholen op tien niet in orde zijn met de brandveiligheid. Meestal zouden er te weinig vluchtwegen zijn of zijn er geen brandwerende deuren.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoeveel ontruimingsoefeningen werden er de afgelopen vijf jaar georganiseerd in de Belgische scholen ?

2. Hoeveel brandweerlui waren bij deze acties betrokken ? Graag een percentage ten opzichte van het totale brandweerkorps.

3. Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om scholen ertoe aan te zetten deze noodzakelijke ontruimingsoefeningen te organiseren ?

4. Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om de brandveiligheid van de scholen te verbeteren ?