Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1055 van de heer Van Quickenborne d.d. 14 december 2000 (rappels van 14 november 2001, 25 februari 2002 en 23 oktober 2002) (N.) :
Geďntegreerde politie. ­ Onverenigbaarheden. ­ Extra-professionele activiteiten. ­ Tuchtprocedures.

In Frankrijk zijn de laatste weken een aantal (hooggeplaatste) politiemensen voorgeleid op verdenking van zwartwerk en misbruik van hun politiebevoegdheid. De Franse krant « Libération » (8 november 2000) berichtte over een aantal feiten waarbij politiemensen betrokken waren bij de bescherming van belangrijke mensen op diverse mondaine gelegenheden. Deze in veiligheid geschoolde mensen worden aangesproken door privé-firma's om er (in het zwart) te komen werken of om opleiding te geven aan rekruten. Zo werden ze vermoedelijk ingezet als private ordedienst bij een meeting van Edouard Balladur, oud-premier van Frankrijk, en zelfs voor het vervoeren van nucleair afval. Het gros van het zwartwerk situeert zich in de bewakingssector (zowel « bodyguarding » als bewaken van goederen), verschaffen van inlichtingen enz. Dit alles gebeurde terwijl deze activiteiten in Frankrijk, net als in België door de wet verboden zijn. Deze wetgeving heeft onder andere als doel om belangenvermenging en daarop aansluitend machtsmisbruik te vermijden. Zo werden er in het bewuste artikel ook feiten aan het licht gebracht waarbij een politieman ervan verdacht wordt dat hij zijn huisbaas had bedreigd om zijn auto te laten wegslepen. Hij zou dit doen omdat deze weigerde een bepaald bedrag te betalen omdat hij voor hem in het zwart had gewerkt. Politiemensen kunnen enkel wetenschappelijke, literaire of artistieke zaken produceren als ze niet van aard zijn de hoofdactiviteit van de betrokkene te worden.

In het kader van de nieuwe geďntegreerde politie wil ik dan ook een aantal vragen stellen aan de geachte minister om naar de situatie in België te peilen :

1. Welke zijn de onverenigbaarheden voor politiemensen van de nieuwe geďntegreerde politie en zijn er verschillen met de vroegere wetgeving bij politie en rijkswacht ?

2. Heeft hij weet van tuchtprocedures die lopen tegen politiemensen (politie en rijkswacht) vanwege het uitoefenen van extra-professionele activiteiten ? Zo ja, over hoeveel zaken gaat het en welke is de aard van deze zaken ?

3. Wie is bevoegd voor het uitspreken van eventuele tuchtstraffen ?

4. Wordt de eventuele vaststelling van zwartwerk ook doorgespeeld aan de diensten van de Sociale Inspectie en welke procedure volgen zij dan ?

5. Is er in het kader van een gelijkvormigheid van politiediensten op Europees niveau al sprake van uniformiteit wat betreft deze reglementering ?

6. Heeft hij weet van het overstappen van hooggeplaatste politiemensen (politie en rijkswacht) naar de privé-veiligheidsbedrijven ? Zo ja, over hoeveel mensen gaat het en wat is de graad van deze mensen ?