2-267

2-267

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Binnenlandse Zaken over ęde mogelijkheid van verkiezingen op een weekdagĽ (nr. 2-1232)

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - In verschillende landen, waaronder Nederland, worden verkiezingen niet op zondag, maar op een weekdag georganiseerd. In de Verenigde Staten van Amerika wordt traditioneel op een dinsdag gestemd. Mensen kunnen er politiek verlof krijgen om te gaan stemmen. Op die wijze wordt het draagvlak voor de opkomstplicht aanzienlijk verhoogd of kan extra draagvlak worden gecreŽerd als er geen opkomstplicht meer zou zijn.

Dit jaar valt de verkiezingsdag voor veel gezinnen bijzonder moeilijk, omdat op die zondag heel wat communiefeesten worden gehouden.

Waarom wordt er altijd voor een zondag gekozen? Is het niet mogelijk over te schakelen op een werkdag, wat eventueel kan worden gecombineerd met politiek verlof? Waarom worden er bijvoorbeeld geen verkiezingen gehouden op woensdag 14 mei?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Volgens artikel 105 van het Kieswetboek vinden de verkiezingen steeds plaats op een zondag. Tijdens de week kiezen stemt niet overeen met onze traditie.

De spreker vraagt wel aandacht voor het probleem van de communiefeesten, maar maakt geen gewag van alle problemen die verkiezingen in de week zou veroorzaken. Aangezien stemmen verplicht is, zou van de dag waarop moet worden gestemd een bijkomende officiŽle verlofdag moeten worden gemaakt. Men kan immers niet verwachten dat iedereen daarvoor een dag vakantie neemt. Daarenboven zou het stemmen tijdens de week een enorm economisch winstverlies betekenen.

Uiteraard kan de spreker een wetsvoorstel indienen tot wijziging van artikel 105 van het Kieswetboek, indien hij dat opportuun acht.

De heer Johan Malcorps (AGALEV). - Het is niet omdat iets traditie is dat het ook goed is. De vraag is of we moeten teren op de vrije tijd van de bevolking of op haar werktijd.

Stemmen op een weekdag lijkt me geen onoverkomelijke aanpassing te zijn. In meerdere landen gebeurt dat al sinds jaar en dag.

Ik blijf ervan overtuigd dat stemmen op een weekdag het maatschappelijk draagvlak zou verhogen temeer als daaraan een vakantiedag wordt gekoppeld.

Nu kan het niet meer, maar in een volgende bestuursperiode wil ik wel een wetsvoorstel dienaangaande indienen.