Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-62

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2430 van de heer Vandenberghe d.d. 2 oktober 2002 (N.) :
Apothekers. Gewelddadige overvallen.

De jongste weken werden heel wat apothekers het slachtoffer van gewelddadige overvallen. Zo is bijvoorbeeld het aantal hold-ups op apothekers onrustwekkend toegenomen. De misdadigers slaan bovendien zowel 's nachts als overdag toe.

1. Hoeveel hold-ups werden de jongste tien jaar op apothekers gepleegd ?

2. Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om de apothekers beter te beschermen tegen gewelddadige overvallen ?